Giải pháp

MobiFone Plus cung cấp cho các đối tác giải pháp cung cấp nội dung, giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao trên mạng thông tin di động.

SUBSCRIPTION QUA HỆ THỐNG SERVICE DELIVERY PLATFORM

Dịch vụ Subscription trên mạng TTDĐ cho phép khách hàng là thuê bao trên mạng TTDĐ đăng ký sử dụng dịch vụ nội dung trong một khoảng thời gian nhất định. Để sử dụng dịch vụ khách hàng cần đăng ký một lần và được tự động đăng ký lại mỗi khi thời hạn sử dụng dịch vụ kết thúc …

Click here
gp2

Dịch vụ Subscription trên mạng thông tin di động qua hệ thống Service Delivery Platform (SDP) cho phép khách hàng là thuê bao trên mạng thông tin di động đăng ký sử dụng dịch vụ nội dung trong một khoảng thời gian nhất định.

Để sử dụng  dịch vụ Subscription, khách hàng chỉ cần đăng ký một lần và được tự động đăng ký lại mỗi khi thời hạn sử dụng dịch vụ  kết thúc nếu khách hàng không thực hiện thao tác hủy đăng ký.

Cung cấp dịch vụ Subscription qua hệ thống SDP là cơ hội hợp tác của các đối tác có khả năng cung cấp nội dung, giải pháp dịch vụ giá trị gia tăng cho thuê bao trên mạng thông tin di động với MobiFone Plus trên cơ sở chia sẻ doanh thu đôi bên cùng có lợi.

SỔ LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

Sổ Liên Lạc Điện Tử là giải pháp nhằm hỗ trợ sự liên lạc mật thiết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc và quản lý con em học sinh. Các tính năng được xây dựng để quản lý thông tin giữa phụ huynh và nhà trường một cách tốt. Giải pháp này đem lại lợi ích cho nhiều đối tượng người dùng

Click here
sll

Sổ Liên Lạc Điện Tử là giải pháp nhằm hỗ trợ sự liên lạc mật thiết giữa nhà trường và phụ huynh trong việc chăm sóc và quản lý con em học sinh. Các tính năng được xây dựng để quản lý thông tin giữa phụ huynh và nhà trường một cách tốt. Giải pháp này đem lại lợi ích cho nhiều đối tượng người dùng, cụ thể:

Nhà trường

 • Có thể tạo ra 1 giao diện website riêng cho chính trường mình.
 • Đăng tải những thông tin cần thiết cung cấp lên website của Trường.
 • Gửi các thông tin, thông báo, chỉ đạo….qua SMS hoặc qua cổng website này xuống Giáo Viên qua cổng thông tin này.
 • Gửi thông tin báo cáo….về cho Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục.
 • Nhận thông tin chỉ đạo từ Sở hoặc Phòng gửi đến và Giáo viên gửi lên.
 • Có quyền kết xuất, thống kê, giám sát….bất kỳ luồng thông tin vào/ra nào trên hệ thống này trong phạm vi của Trường đang quản lý: Giáo viên, phụ huynh học sinh….nhằm xem xét chỉ đạo kịp thời.
 • Tạo ra các lớp học và mô tả thông tin của lớp học

Giáo viên

 • Gửi các thông tin, thông báo….qua SMS hoặc qua cổng website này đến từng Phụ huynh học sinh đang quản lý.
 • Gửi thông tin báo cáo….về cho Nhà trường.
 • Nhận thông tin chỉ đạo từ Nhà trường gửi đến.
 • Nhận thông tin phản hồi từ Phụ huynh học sinh gửi đến.
 • Có quyền kết xuất, thống kê, giám sát….bất kỳ luồng thông tin vào/ra nào trên hệ thống này trong phạm vi của lớp học đang quản lý.

Phụ Huynh học sinh

 • Nhận thông tin qua SMS hoặc Login vào 1 tài khoản trên web để xem thông tin chi tiết tình hình học tập của của con em mình như 1 sổ liên lạc hay 1 sổ học bạ.
 • Xem tất cả những thông tin được đăng tải trên hệ thống website này.
 • Gửi thông tin phản hồi cho giáo viên chủ nhiệm qua website này.
 • Gửi thông tin trao đổi với các phụ huynh khác có con em cùng lớp học.