Dịch vụ / Sản phẩm

MobiFone Plus cung cấp siêu thị nội dung các dịch vụ Game, Ứng dụng, Âm nhạc, Hình ảnh… cho khách hàng là thuê bao di động.