Giải pháp viễn thông

MBIZ 360

Mbiz360 là một giải pháp quản lý tiêu dùng viễn thông tổng thể, chủ động, tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp. Mbiz360 bao gồm 3 tính năng mbiz, mbiz Contact, mbiz Conference. Khách hàng...
Chi tiết

PROConnect

Dịch vụ Hotline thoại ProConnect là một giải pháp toàn diện của Mobifone, dựa trên nền tảng mạng di động và công nghệ VoIP, nhằm cung cấp đầu số của Mobifone làm đầu số hotline đại diện...
Chi tiết

SMS BRANDNAME

SMS Brandname là dịch vụ hữu ích hỗ trợ doanh nghiệp trao đổi thông tin với khách hàng và quảng bá sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. SMS Brandname là dịch vụ dành cho...
Chi tiết

MBIZ360

MBiz360 cung cung cấp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tiêu dùng dịch vụ viễn thông chủ động, tiết kiệm và hiệu quả. Cung cấp công cụ tạo hạn mức thoại, data cho...
Chi tiết