MBiz360 cung cung cấp công cụ hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tiêu dùng dịch vụ viễn thông chủ động, tiết kiệm và hiệu quả.

  • Cung cấp công cụ tạo hạn mức thoại, data cho thuê bao thành viên và cả nhóm.
  • Cung cấp đầy đủ công cụ quản lý cước viễn thông.
  • Quay số bằng số rút gọn (cùng trong doanh nghiệp).
  • Gọi nội nhóm miễn phí, gọi ngoại nhóm với giá cước ưu đãi.
  • Tính năng DUO: tách cước công việc chung và cá nhân.